JFTCO

INDUSTRIAL FANS

B type Centrifugal Fan

Centrifugal Fan for Extraction

Belt Type

D type Centrifugal Fan .png

Centrifugal Fan for Extraction

Direct Type

MBD type Centrifugal Fan_

Multi-blade Centrifugal Fan

Direct Type

High Pressure Centrifugal Fan

High-press Centrifugal Fan

Ring blower

Ring Blower

Roof fan

Rooftop Fan

Wall Fan

Wall Fan

Duct Fan

Axial Fan

Mixed Flow Fan

Mixed Flow Fan

Stair Pressurization Fan

Tunnel Fan

Cabinet Inline Fan